Thursday 30 March 2023

இந்தியாவில் சிக்கிய இலங்கையின் தங்கம்

இலங்கையில் இருந்து கடத்திச் சென்ற 5 கிலோகிராம் தங்கம் தமிழகம் – மண்டபம் பகுதியில் இந்திய அதிகாரிகளினால் மீட்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையிலிருந்து மன்னார் ஊடாக தமிழகத்துக்கு தங்கம் கடத்தப்படுவது